Fåglar, mindre däggdjur samt bog eller halsmontage

KONSERVERING OCH MONTERING PÅ UPPDRAG, DÄR KUNDEN SJÄLV LÄMNAR IN SITT UPPHITTADE DJUR. 

Vi har inte några egna djur för försäljning. Vi kokar inte horn för montering på platta, ej heller skinnberedning för sömnad/prydnad.

 Normal leveranstid ca 2 - 3 månader


BEGÄR ALLTID TILLSTÅNDSBEVIS AV DEN SOM DU TÄNKER LÄMNA DITT DJUR TILL INNAN DU LÄMNAR IN DET, DÅ ÄR DU SÄKER PÅ ATT VERKSAMHETEN ÄR LAGLIG.

VI INNEHAR SAMTLIGA ERFORDERLIGA TILLSTÅND FÖR VÅR VERKSAMHET, SE MENY TILL VÄNSTER SAMT NEDAN.

* Fåglar av arter som lever vilt i Sverige. * Däggdjur av arter som lever vilt i Sverige. *Djur av arter som tagits upp i bilagan till artskyddsförordningen. * Djur av arter som tagits upp i bilaga A eller B till rådets förordning (EG) nr 338/97.


MEDLEM AV SVERIGES ZOOLOGISKA KONSERVATORER SZK   (Klickbar länk till SZK)


VERKSAM SEDAN 1987

INLÄMNING OCH HÄMTNING EFTER ÖVERENSKOMMELSE PER TELEFON, SÄKRAST TISDAG OCH TORSDAG EFTER KL 17.00

Porla Villa Börsen 695 91 LAXÅ, Telefon: 0705868630      

PÅ TELEFON VILL VI ENDAST HA SAMTAL FRÅN VÅRA NUVARANDE ELLER BLIVANDE KUNDER, VILL DU SÄLJA NÅGON VARA ELLER TJÄNST RING INTE, VI RINGER ER NÄR VI BEHÖVER DET.